Slide background
Slide background
Slide background

Vacancy Announcement

आवश्यकता, आवश्यकता, आवश्यकता
शक्ति समूह
शक्ति समूह बेचविखनबाट प्रभावित महिलाहरुद्धारा स्थापित र सञ्चालित विश्वाको पहिलो
संस्था हो । शक्ति समूहले सन् १९९६ देखि अनौपचारिक रुपमा जोखिमपुर्ण क्षेत्रहरुमा
जनचेतनामूलक कार्य गर्दै सन् २००० मा औपचारिक रुपमा दर्ता भई काम गर्न थालेको हो ।
यस संस्थाले विगत ११ बर्ष पहिला देखि पोखरामा १८ बर्ष भन्दा मुनिका उच्चा जोखिममा
रहेको बालिकाहरुको लागि पुर्नस्थापना तथा पुनर्मिलन कार्यक्रम संचालन भईरहेको र यस
परियोजनाको लागि सुरक्षा गार्डको आवश्यक भएको हुनाले ईच्छुक ब्यक्तिले आफ्नो बायो
डाटा सहित २०७४÷०५÷१३ सम्ममा सम्पर्क राख्नु होला ।
पद ः सुरक्षा गार्ड ( महिला ) ।
शैक्षिा योग्ता ः ८ पास
संख्या ः २ जना ।
तलब ः संस्थाको निएम अनुसार हुनेछ ।
नेपाली नागरिताको प्रतिलिपी ।
पास्पोट साईजको फोटो ।
२ बषर््ा महिला तथा बालबालिका संग काम गरेको अनुभव भएको हुनुपर्ने छ ।
सम्पर्क नम्बर ९८४५६१९२२६÷९८०५८६८८९८


Hit Counter by http://yizhantech.com/